Веб страницата за домување во станбени згради нуди корисни информации за закони и правилници кои го регулираат домувањето во станбените згради, практични совети за станарите во станбените згради, информации за добавувачи на услуги кои придонесуваат кон квалитетно домување (поправки, одржување на лифтови, правни и сметководствени услуги за куќните совети, снабдување со електрична и топлинска енергија, водовод и канализација и друго), прашања и одговори за теми од областа на домувањето и други важни работи за квалитетно живеење.
Со цел збогатување на понудата на информации, теми и содржини на оваа веб страница, Ве охрабруваме да нѐ контактирате со прашања и сугестии за теми од областа на домувањето, кои сакате да бидат претставени или разработени. Контактот можете да го остварите преку е-маил адресата: info@habitat.org.mk.

  АДВОКАТИ:

 • Адвокат Дарко Џартовски
  ДТЦ Мавровка-сутерен-локал 72 Б, 1000 Скопје
  е-маил адреса
  078/235-733

 • Адвокат Душко Георгиевски
  ул. Венајамин Мачуковски бр.1А/II-11, 1000 Скопје
  е-маил адреса
  078/229-959

  СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ И КОНСАЛТИНГ:

 • ПРАКТИКУМ д.о.о.е.л.
  ул. Даме Груев 89, 7000 Битола
  е-маил адреса
  047/612-948
  Контакт лице: Тони Димитровски - 075/339-351

 • Алекс-Ники д.о.о.е.л.
  ул. Милан Марковиќ -Б, 1000 Скопје
  е-маил адреса
  02/3085-626
  Контакт лице: Гордана Христовска - 071/238-436

 • Аксиома Фис
  ул. Шар Планина бр.71, 1000 Скопје
  е-маил адреса
  02/2043-540
  Контакт лице: Снежана Ангелеска - 071/662-708

 • ПРАКТИКУМ д.о.о.е.л.
  ул. Даме Груев 89, 7000 Битола
  е-маил адреса
  047/612-948
  Контакт лице: Тони Димитровски - 075/339-351

  УПРАВУВАЧКИ ДЕЈНОСТИ:

 • Биро Консалт д.о.о.е.л.
  ул. Божидар Аџија бр.3/1-26, 1000 Скопје
  е-маил адреса
  02/2777-850
  Контакт лице: Оливер Божиновски - 077/928-755
За domuvanje.org.mk
Пред вас се наоѓа веб страница посветена на домувањето во станбени згради. Веб страницата за домување најпрво започна како Ресурсен центар, оформен како дел од проектот на УСАИД и Хабитат Македонија „Енергетска ефикасност во секторот домување“…
повеќе
Партнери