Новости
Корисни информации
Веб страницата нуди корисни информации за закони и правилници кои го регулираат домувањето во станбените згради, практични совети за станарите во станбените згради, информации за добавувачи на услуги кои придонесуваат…
повеќе
Често поставувани прашања
Здружението за хумано домување, Хабитат Македонија, е организација посветена на овозможување едноставни, пристојни и пристапни решенија за домување на семејства со ниски приходи кои живеат во потпросечни услови. Активностите на…
повеќе
За domuvanje.org.mk
Пред вас се наоѓа веб страница посветена на домувањето во станбени згради. Веб страницата за домување најпрво започна како Ресурсен центар, оформен како дел од проектот на УСАИД и Хабитат Македонија „Енергетска ефикасност во секторот домување“…
повеќе
Партнери