Проектот Енергетска ефикасност во станбени објекти за домаќинства со ниски приходи – Residential Energy Efficiency for Low-income Households (REELIH)  е заедничка иницијатива на Habitat for Humanity и USAID кој има за цел да го подобри животниот стандард во станбените згради во Евроазија. Проектот се фокусира на развивање регионални иницијативи, ресурси и мрежи за справување со влијанието на зголемените цени на енергијата врз станбените згради за колективно домување. Главни цели на проектот се:

  • Да се ​​мотивираат сите засегнати страни да придонесат за подобрување на условите за живеење на семејствата со ниски примања,
  • Да се ​​развие одржлив модел на имплементација на енергетска ефикасност во станбените згради:
    • За да се обезбедат заштеди на трошоците за енергија на домаќинствата и
    • Да се ​​намалат ефектите од загадениот воздух и климатските промени.

Проектот REELIH вклучува и ангажирање на сите засегнати страни кои промовираат, креираат, финансираат и директно спроведуваат проекти за енергетска ефикасност.

Регионалната програма Residential Energy Efficiency for Low Income Household (REELIH) или Енергетска ефикасност на станбени згради за домаќинства со ниски приходи, е дел од програмските активности на Хабитат Македонија за унапредување на условите во кои живеат домаќинствата со ниски приходи, преку овозможување на пристап до подобрена енергетска ефикасност на нивниот дом. Станбените згради, кои долго време беа запоставувана категорија при планирањето и спроведувањето на енергетско ефикасни мерки на локално и национално ниво, се ставени во фокусот на оваа програма, која покрај во Македонија, се спроведува и во Ерменија и во Босна и Херцеговина.

УСАИД е водечка владина агенција на САД која работи на ставање крај на екстремната глобална сиромаштија и им овозможува на слободните, демократски општества да го реализираат својот потенцијал. УСАИД дава помош од американскиот народ за постигнување резултати за најсиромашните и најранливите групи на граѓани ширум светот. Мисијата на УСАИД нагласува две комплементарни и суштински поврзани цели: ставање крај на екстремната сиромаштија и промовирање на развојот на слободни, демократски општества кои се способни да го реализираат својот потенцијал. Повеќе информации за USAID се достапни на веб страницата https://www.usaid.gov

Habitat for Humanity International (HFHI) е непрофитна организација која се стреми да ја елиминира сиромаштијата во домувањето и бездомништвото од светот и да го обезбеди пристојни и достапни живеалишта за сите. Од своето основање во 1976 година, Habitat for Humanity изгради или реновираше повеќе од 800.000 домови ширум светот, обезбедувајќи на повеќе од 4 милиони луѓе безбеден, пристоен и достапен дом. Habitat for Humanity работи во 80 земји во светот во САД, Африка, Централна и Источна Европа, Блискиот Исток, Азија и Латинска Америка. Повеќе информации за Habitat for Humanity се достапни на веб страницата https://www.habitat.org/emea