Финансирање

Кредити преку комерцијални банки

Кредитните линии на комерцијалните банки наменети за подобрување на енергетската ефикасност во домаќинствата главно се одвиваат преку програмата GEFF.

Условите се променливи во зависност од политиката на банката.

Секогаш проверете ја веб страницата на банката за детали.

Повеќе информации:

  • Шпаркасе банка – Наменски ЕКО кредити за унапредување на енергетската ефикасност во домаќинства 
  • НЛБ банка – Енерго Потрошувачки кредит за енергетска ефикасност и Енерго Хипотекарен кредит за енергетска ефикасност 
  • Комерцијална банка – Кредит за енергетска ефикасност
  • Халк Банк – Еко кредит
  • Прокредит банка – Зелен кредит

Поврзани објави

Поврзани објави