Featured_front

Мерки за енергетска ефикасност

Интервенциите во енергетската ефикасност во домаќинствата можат да доведат до значително подобрување на условите за живеење преку намалување на трошоците за енергија и емисиите на јаглерод диоксид

Поврзани објави

Поврзани објави