градежна единица

дел од зграда, кат или стан во зграда кој е наменет или пренаменет за одделна употреба