Декарбонизација

намалување на емисиите на јаглероден диоксид со цел да се избегне катастрофалното зголемување на температурата на планетата во следните години