Европски Зелен договор – European Green Deal

стратегија за раст, која има за цел да ја претвори ЕУ во фер и просперитетно општество, со модерна, ефикасна и конкурентна економија каде што во 2050 година нема емисии на стакленички гасови и каде економскиот раст е независен од употребата на ресурси