систем за управување со енергијата

група меѓусебно поврзани или меѓусебно дејствувачки елементи во рамките на план, при што таквиот план поставува цел за енергетска ефикасност и стратегија за постигнување на таа цел