суштинско реновирање

реновирање чиј трошок надминува 50% од инвестицискиот трошок за нова слична единица