Материјали за обука на енергетски советници

Наслов: Материјали за обука на енергетски советници
Оригинален наслов: A deep-dive into energy efficiency for energy advisors
Автори: Марин Петрович (ENOVA)
Година на издание: 2021
Проект/ издавач: ComAct
Резиме: Овој документ дава основа за обука на енергетските советници. Целните учесници се теренски вработени во локалните општини и советници за енергетска ефикасност кои се занимаваат со пилот-случаи на повеќе станбени згради во проектот ComAct. Обуката е поделена на неколку делови. На почетокот, дадена е правна и инженерска позадина, и објаснети се цените на енергијата. Следните поглавја се поделени со мерки: едноставни мерки, мерки за обвивката на објектот, систем за греење, подготовка на санитарна топла вода и електрична енергија. За секоја група, ги даваме основите, вклучително и моменталната состојба и можните подобрувања на енергетската ефикасност, придружени со повеќе детали каде што е потребно. Нивото на детали има за цел да им овозможи на учесниците целосно да ги разберат споменатите предности и недостатоци на секоја мерка, но без да ги збуни или презасити со податоци. Достпано е на македонски јазик.