Во овој дел се поместени студии, прирачници и упатства во однос на енергетската ефикасност во домувањето изработени или поддржани од Хабитат Македонија, а за кои Хабитат Македонија има право на користење и објавување.

Доколку се користат студиите како извор на информации, Ве молиме да ги референцирате со издавач, автор, година на издавање и назнака од кој проект т.е. од кој донатор се поддржани или да го референцирате линкот од оваа веб страница.

Доколку имате своја публикација, студија или едукативен материјал кој го покрива прашањето на енергетска ефикасност во домувањето, ве молиме контактирајте нѐ на info@habitat.org.mk .

Студии за ЕЕ во домување

Прирачници