Веб странанаменета на домувањето во станбени згради


Пензионерите се меѓу најранливите групи на граѓани 2018.

Пред

Општина
Кавадарци
Зграда
Здружение на пензионери Кавадарци

Потоа

Мерка
Целосно реновирање на зградата

Сложни браќа - лифт прават! 2017.

Пред

Општина
Аеродром
Зграда
ул. Бојмија

Потоа

Мерка
Реновирање на два лифта во зградата

Како функционира

Планирање

Постојат голем број на предности за инвестирање во реконструкција на станбените згради. Особено ефективна инвестиција е уредувањето на заедничките простори во станбени објекти, како што се лифтови, фасади, покриви, скали, подруми и тавани.

Организирање

Овој дел од нашата веб-страница се состои од две главни теми - информации за заедници на сопственици и постапки за набавки. Двете теми ќе ви помогнат да продолжите со проектот за реновирање на вашата станбена зграда.

Финансирање

Во овој дел можете да прочитате опис на можните модели на финансирање на мерките за енергетска ефикасност, како и детални информации за заеми, заеми, општински субвенции и враќање на вложените средства преку идните заштеди.

Изведба

Сега е време да се фокусираме на самата реконструкција. Во моментов, најголем дел од „напорна работа” ќе биде направена од градежната компанија. Сепак, постојат уште работи што можете да ги направите за да бидете сигурни дека целиот процес на реновирање тече непречено.

Кликни за почеток