Кавадарци

Општина Кавадарци

Веб страна | Преземи регистар

Според спроведениот регистар на станбени згради во општина Кавадарци има 144 згради за колективно домување, од кои 9% згради имаат лифт, а 50% имаат деловни простории.

Најстарата зграда е изградена во 1932 година. Во продолжение можете да погледнете илустрација на податоци извлечени од регистарот на станбени згради спроведен во општина Кавадарци.