Кисела Вода

Општина Кисела Вода

Веб страна | Преземи регистар

Според спроведениот регистар на станбени згради, во општина Кисела Вода има 348 згради за колективно домување, од кои 35% згради имаат лифт, а 34% имаат деловни простории. Најстарата зграда е изградена во 1946 година.

Во продолжение можете да погледнете илустрација на податоци извлечени од регистарот на станбени згради спроведен во општина Кисела Вода.