Куманово

Општина Куманово

Веб страна | Преземи регистар

Според спроведениот регистар на станбени згради, во општина Куманово има 198 згради за колективно домување, од кои 16% згради имаат лифт, а 29% имаат деловни простории. Најстарата зграда е изградена во 1950 година.

Во продолжение можете да погледнете илустрација на податоци извлечени од регистарот на станбени згради спроведен во општина Куманово.