Студија за одржлив урбан развој на супстандардни населби

 

Наслов: Студија за одржлив урбан развој на супстандардни населби
Оригинален наслов: Study on Sustainable Urban Development of Substandard Settlements
Автори: Пенчиќ Д., Велевски С., Велевска М.М., Дамчевска С.
Година на издание: 2017
Проект/ издавач: Хабитат Македонија
Резиме: Студијата е дел од проектот „Правата на домување кај Ромите за одржлив урбан развој“ финансиран преку ЕУДХР. Студијата опфаќа повеќе аспекти на домувањето и одржливиот урбан развој, се осврнува на законската рамка за домување и урбан развој во Македонија. Достапно на македонски јазик.