Аспекти на проектот REELIH врз енергетската сиромаштија во Ерменија, Босна и Македонија

Наслов: Аспекти на проектот REELIH врз енергетската сиромаштија во Ерменија, Босна и Македонија
Оригинален наслов: ENERGY POVERTY ASPECTS OF THE REELIH PROJECT in Armenia, Bosnia and Herzegovina and North Macedonia
Автори:
Година на издание: 2019
Проект/ издавач: BPIE, MRI-B
Резиме: Оваа студија е извештај за аспектите на енергетската сиромаштија на проектот REELIH во Ерменија, Босна и Херцеговина и Северна Македонија имплементирани од Habitat for Humanity. Целта на тимот на Metropolitan Research Institute (MRI) и Buildings Performance Institute Европа (BPIE) бeше да спроведе евалуација на проектите REELIH во трите земји и да покаже како тие придонесуваат во борбата против енергетската сиромаштија преку поттикнување на енергетски ефикасно реновирање на станбени згради. Документот е достапен на англиски јазик.