Едноставно до пристоен дом

Наслов: Едноставно до пристоен дом
Оригинален наслов: Едноставно до пристоен дом
Автори: Автори –  арх. Искра Јанковска Михајловска, арх. Вања Кочовска
Година на издание: 2012
Проект/ издавач: Легализација на домувањето на Роми, Хабитат Македонија
Резиме: Прирачник наменет за секој кој што сака со сопствен труд и малку средства да создаде едноставен, пристоен и достапен дом.