Прeглед извештај за концептот на енергетска сиромаштија

Наслов: Прeглед извештај за концептот на енергетска сиромаштија
Оригинален наслов: Overview report on the energy poverty concept
Автори: Eszter Turai (MRI), Senta Schmatzberger (BPIE), Rutger Broer (BPIE) and other
Година на издание: 2021
Проект/ издавач: ComAct
Резиме: Во овој извештај дадена е длабинска анализа за пет земји – Унгарија, Литванија, Бугарија, Северна Македонија и Украина – во однос на нивните стапки на енергетска сиромаштија, како се идентификуваат енергетски сиромашните граѓани и какви програми за нивна поддршка постојат. Понатаму, ги идентификува постојните финансиски модели одниз цела Европа, кои докажаа дека помагаат во ублажувањето на енергетската сиромаштија во станбени згради. Извештајот е достапен на англиски јазик