Регионална: Проценка на станбени Инвестициски потенцијал за енергетска ефикасност во Западен Балкан, Задача 1. Преглед на пазарот

Наслов: Регионална: Проценка на станбени
Инвестициски потенцијал за енергетска ефикасност во
Западен Балкан, Задача 1. Преглед на пазарот
Оригинален наслов: Regional: Assessment of the Residential
Energy Efficiency Investment Potential in
the Western Balkans, Task 1. Market overview
Автори: Seth Landau, Eco Ltd, Zoran Bogunović, Semin Petrović, Petar Gvero, Dragan Blažev, Dušan Gvozdenac, Nebojša Jablan, Besim Islami
Година на издание: 2014
Проект/ издавач: European Bank for Reconstruction and Development
Резиме: Овој извештај дава преглед на пазарот во секторот на станбени згради поврзан со енергетската ефикасност во шест земји: Албанија, БиХ, Косово, Македонија, Црна Гора и Србија. Извештајот ги разгледувапазарот на станбени енергетски ефикасни згради од три перспективи:

1) технички, вклучувајќи ги и главните технички карактеристики на секторот станбени згради

2) економски, вклучувајќи ги и податоците поврзани со достапноста на енергетската ефикасност на станбените згради мерки и

3) однесување, вклучувајќи ја и подготвеноста на резиденцијалниот сектор да преземе финансирање за енергетско ефикасно реновирање на згради. Документот е достапен на англиски јазик.