ЕЕ во станбени згради

ЕЕ во станбени згради

Хабитат Македонија повеќе од една деценија работи на прашањето на подобрување на енергетската ефикасност на станбени згради.  Подобрувањето на енергетската  ефикасност во станбените згради претставува приоритет како за сопствениците на посебни делови во станбените згради, станарите, така и за управителите на зградите независно од тоа дали се работи за регистрирани заедници на станари или овластени лиценцирани деловни субјекти.

Поврзани објави

Поврзани објави