Финансирање

Штедилница Можности

Поволни заеми за подобрување на енергетската ефикасност наменети за земјоделци, сопственици на мали и средни претпријатија, пензионери и слично.

Обем на финансирање
Износ: до 600.000 МКД; Рок на отплата: до 95 месеци; Годишна номинална каматна стапка: 5%; Годишна стапка на вкупни трошоци: од 8,165%.

Детали

Заемот е дел од заедничката иницијатива со Хабитат Македонија за енергетска ефикасност во руралните средини и е за енергетски ефикасни фасади, замена на прозорци и врати, ефикасни системи за греење и ладење, системи за обновлива енергија (главно соларни системи) итн. може да ги користат пензионерите и земјоделците.

Повеќе информации: https://moznosti.com.mk/credit/habitat-loan-for-energy-efficiency

Поврзани објави

Поврзани објави